fbpx

В історії розвитку аудиту можна виділити декілька етапів.

а) до 1500 р.;

Перший період закінчується у 1500 році. І хоча ця вибрана дата є умовною, але саме в цей період відбувається такий собі «перелом» у економічних відносинах, який пов’язують з відкриттям Північної Америки та  розширенням виробничих ринків та ринків збуту. Крім того, 1494 рік по праву вважають роком виникнення сучасного бухгалтерського обліку та подвійного запису Луки Поччолі.

Ще десь у 200 р до нашої ери квестори (посадові особи, що опікувались фінансовими та судовими справами) Римської імперії, здійснювали контроль за державними бухгалтерами на місцях. Звіти квесторів передавались до Риму та вислуховувались екзаменаторами. Така практика і дала термін «аудит» від латинського «слухати».

     Аудитори того часу ще не мали особливого статусу, незалежність аудиторів досягалась шляхом переговорів з замовником.

б) 1500 –1860 р.;

Більшість вчених світу визнають, що офіційною датою виникнення незалежного аудиту в сучасному його значенні є 23 жовтня 1854 р. Саме тоді Спілці бухгалтерів Единбургу був наданий статус королівської, її членам присвоєно звання «привілейованих бухгалтерів». Спілка бухгалтерів Единбургу налічувала 180 членів, Інститут бухгалтерів та експертів Глазго – 144 члена, Спілка бухгалтерів Абердіно — 224 членів.

в) 1860 – 1905 р.;

Підвищується значення інституту аудиторів. У цей час з’являється поняття внутрішнього аудиту, з’являється вперше розуміння о необхідності створення єдиної системи стандартів обліку. В аудит починають вводитись таке поняття як аудиторська вибірка, коли аудитор перевіряє не кожну окрему господарську операцію, а робить це вибірково.

 Ключовими моментами цього періоду можна назвати введення поняття навмисної помилки або шахрайські дії управлінського персоналу та поява у 1904 році консолідованого балансу.

Історичним центром розвитку аудиту того часу були Великобританія та США.

г) 1905 – 1940 р.;

Цей час ознаменувався посиленням ролі внутрішнього аудиту, незалежним розвитком американського аудиту, на який оказала значний вплив Ньо-Йоркська фондова біржа.

В першому десятиріччі ХХ сторіччя підприємцями США була визнана неефективність застосування цілей та задач англійського аудиту к особливостям їх бізнесу. Цілями американського аудиту стають:

— встановлення фінансового стану та доходності підприємства;

— попередження випадкових та навмисних помилок (другорядна ціль).

У зв’язку зі змінами цілей відбувається і зміна у підходах та методиках аудиту. Відбувається остаточний перехід від детальної перевірки к вибірковому тестуванню.

До 1940 року не існувало жодного нормативно-правового акту або іншого документу, який би визначав відповідальність аудиторів. Вченими того періоду, було відмічено, що це є достатньо важливе питання, але що його не можна віднести до головної задачі аудиторської перевірки [44].

        д) з 1940 г.  

    Аудит наближається до свого сучасного поняття.  Акцент робиться на підтверджені достовірності фінансової звітності. Офіційно це положення було зафіксовано у документах «Американського Інституту Присяжних Бухобліку». З’являється розуміння необхідності створення єдиних принципів, стандартів та методик аудиту, як необхідної умови надання якісних та зрозумілих аудиторських послуг. Ключовим моментом у цьому розумінні стає створення  у 1977 році на конгресі у Мюнхені Міжнародної федерації бухгалтерів (англ. International Federation of Accountants (IFAC)). 

Меню