fbpx

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 вересня 2001 р. № 1266 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1266-2001-%D0%BF#n32)

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 червня 2015 р. № 440 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2015-%D0%BF#n9)

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»— ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#n345)-станом на 02.04.2022р.

 1. Сума страхової виплати (ССВ) = Сума денної виплати (СДВ) * Кількість днів непрацездатності.

СДВ = Середньоденна заробітна плата (СЗП) * Відсоток страхового стажу (ВСС).

СДВ для розрахунку лікарняного по вагітності та пологам не може бути меншою за величину розрахункової суми денної виплати (СДВр), а саме:

СДВр = МЗП/30,44.

де МЗП —  мінімальна заробітна плата встановлена на час настання страхового випадку.

Тобто для лікарняних по вагітності та пологах повинно виконуватись правило:

 • якщо СДВ < СДВр, то для розрахунку беремо СДВр.
 • якщо СДВ >= СДВр, то для розрахунку беремо СДВ.

2.2. Якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, середня заробітна плата визначається для розрахунку:

а) для лікарняних по тимчасовій непрацездатності СДВ не може бути більшою за величину розрахункової суми денної виплати (СДВр), а саме:

СДВр = МЗП/30,44.

де МЗП —  мінімальна заробітна плата встановлена на час настання страхового випадку.

Тобто повинно виконуватись правило:

 • якщо СДВ < СДВр, то для розрахунку беремо СДВ.
 • якщо СДВ >= СДВр, то для розрахунку беремо СДВр.

б) для лікарняних по вагітності та пологах  СДВ не може бути більшою за величину розрахункової суми денної виплати (СДВр2), а саме:

СДВр2 = 2*МЗП/30,44.

де МЗП —  мінімальна заробітна плата встановлена на час настання страхового випадку.

Тобто повинно виконуватись правило:

 • якщо СДВ < СДВр2, то для розрахунку беремо СДВ.
 • якщо СДВ >= СДВр, то для розрахунку беремо СДВр.

Але це правильно повинно виконуватись з урахування правила в п. 2.1.

 

 

 1. СЗП = Заробітна плата для нарахувань ССВ (ЗП)/Кількість календарних днів для нарахувань ССВ (ККД).

Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи, тобто не має даних для розрахунку, то СЗП вираховується за однією із формул:

або

СЗП = ПО/30,44.

де ПО – посадовий оклад (тарифна ставка), встановлений на дату настання страхового випадку, відповідно до штатного розкладу роботодавця, або

СЗП = МЗП/30,44.

де МЗП —  мінімальна заробітна плата встановлена на час настання страхового випадку.

Друга формула застосовується у випадках якщо тарифна ставка (посадовий оклад) не встановлені.

 

 1. ЗП = сума заробітної плати за розрахунковий період (РП), що передують даті настання страхового випадку, на які був нарахований ЄСВ — суми заробітної платні, які були нарахованні в місяці розрахункового періоду або РП (з першого до першого числа), в яких застрахована особа повністю весь місяць або місяці не працювала з поважних причин (поважні причини див. далі).

 

 1. ККД = кількість календарних днів розрахункового періоду (РП) — календарні дні розрахункового періоду (РП), не відпрацьованих з поважних причин (поважні причини див. далі).

 

 1. РП = 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку перебування у трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи.

Якщо застрахована особа працювала за останнім основним місцем роботи працювала меньше ніж 12 календарних місяців розрахунковий період (РП) визначається за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа).

У разі коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається (РП) за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.

Тобто для визначення розрахункового періоду (РП) беруться 12 місяців, що передують даті початку першого листка непрацездатності по одному страховому випадку. Якщо застрахована особа продовжує хворіти нова СДВ для продовжених лікарняних не розраховується.

Дні невідпрацьовані з поважних причин (для виключення):

а) тимчасова непрацездатність;

б) відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

в) відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком;

г) відпустка без збереження заробітної плати.

Для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та інших осіб, які отримують грошове забезпечення, календарні дні тимчасової непрацездатності і відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами з розрахункового періоду не виключаються.

Важливо, що з ККД виключається всі дні невідпрацьовані з поважних причин, а з ЗП виключаються суми нараховані застрахованій особі лише за місяці, в яких вона повністю не працювала з поважних причин.

 1. ВСС (відсоток страхового стажу).

1) 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років (крім вагітності та пологів);

2) 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам в незалежності від стажу, які перебувають на самоізоляції для запобігання поширенню COVID-19 (крім медіків);

3) 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років (крім вагітності та пологів);

4) 70 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років (крім вагітності та пологів);

5) 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років (крім вагітності та пологів);

6) 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 20 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові»; особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу;

7) 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – виплата по вагітності та пологам;

8) 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, що є медіками, в незалежності від стажу, які перебувають на самоізоляції для запобігання поширенню COVID-19 (крім медіків).

 1. Сума допомоги в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду.
 2. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Всі інші листки непрацездатності оплачуються за рахунок Фонду повністю.

 1. Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається:

1) у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею кримінального правопорушення;

2) у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;

3) за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

4) за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;

5) у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;

6) за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

7) застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

 

 

Меню